კრაბს ბურგერი

ბრენდინგი / ვებგვერდი

ჩვენმა გუნდმა იმუშავა start up ის სრულ ბრენდინგზე ,ბაზარზე შესვლის სტრარეგიასა და ვებგვერდზე

თარიღი:

27/06/2018